Kantarlı Siyah Ürün Tanker Dolum Terminali Yapım İşleri Etap-2

PROJELENDİRME

Kantarlı Siyah Ürün Tanker Dolum Terminali Yapım İşleri Etap-2

YER: ALİAĞA / İZMİR
MÜŞTERİ: TÜPRAŞ
ANA YÜKLENİCİ: ORDİNAT
ALT YÜKLENİCİ: ARTENMEK
SÖZLEŞME TARİHİ: 25.03.2016
BİTİŞ TARİHİ: 10.01.2017

İŞİN KAPSAMI

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde 14 peronlu siyah ürün tanker dolum terminali ile 1900 asfalt sahası arasındaki borulama işleri yapılarak terminalin ilk 5 peronu aktif hale getirilmesi ve terminal asfalt satışına hazır hale getirilmesi için gerekli olan projelendirme çalışmaları, inşaat, mekanik, elektrik, entruman işlerini kapsamaktadır.

İNŞAAT İŞLERİ:

İki saha arasında bulunan boru hattında yapılacak Ç/K support, platformlar ve ızgaralar ile asfalt dolum için gerekli olan inşaat işlerinin, imalat, montaj ve boya işlerini kapsamaktadır.

MEKANİK İŞLER:

Mevcut terminal ile 1900 sahası arasında ilgili borulama işleri ,1900 sahası, 900 ve 3200 sahasındaki tie-in ve borulama işleri, Borulamalara steam tracing borulaması ve istasyonları Terminal içi kantar, dolum kolları vb ekipman ve aksesuar montajları,

Verilen güzergah planına uygun olarak saha uygulama projeleri, surge analysis, pipe stress analysis yapılmıştır.

ENSTRÜMAN İŞLERİ:

Tanker dolum otomasyonu için gerekli PLC ve SCADA sistemlerinin kurulması, kurulan sistemlerin TÜPRAŞ bilgisayar ağı altyapısına entegre edilmesi, belirtilen alanlara standartlara uygun yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kurulması, ve tüm bu sistemler için gerekli enstrumantasyon altyapısına ait konduit, tava, kanal ve kablolama işlerinin yapılması, test edilmesi, kalibrasyonlarının yapılması ve devreye alınması işlerini kapsar.

ELEKTRİK İŞLERİ:

Tanker dolum için gerekli olan elektrik altyapısına ait konduit, tava, kanal ve kablolama işlerinin yapılması, test edilmesi, kalibrasyonlarının yapılması ve devreye alınması işlerini kapsar.